onsdag 12 december 2012

Skype ikväll om 7D behöver hjälp...

Skicka sms om ni behöver hjälp ikväll inför morgondagens/fredagens prov om jag inte är uppkopplad (efter sju så är jag inte tillgänglig).

Alla läser på genomgångarna (finns både i Onenotefilen och som filmer på bloggen) och uppdragen. När det gäller uppdragen så utgå ifrån era egna svar. Många grupper har jag ju kommenterat i driven era svar. När ni känner er osäker på svaren DÅ kollar ni i lösningsförslaget.

Ni som har valt skriftligt. Provet består av 14 frågor. Hälften av dessa ska ni svara på. Ni väljer själv vilka.

Ni som har valt muntligt. Vi sätter oss i en ring morgon och så börjar vi att diskutera uppdragen. Sedan genomgångarna. Genom att själva välja vilka frågor ni vill räcka upp handen på så kan ni styra det till er fördel.

För E krävs:


·    Enkla motiveringar
·    Grundläggande kunskaper
·    Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt

För C krävs:·      Utvecklade motiveringar
·      Goda kunskaper
·     Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
·      I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

För ett A krävs:

·      Välutvecklade motiveringar
·      Mycket goda kunskaper
·      Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda  resonemang
·      I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 

 ·

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.