måndag 1 oktober 2012

Lätt att lära med rätt teknik?

I dagens Barometer kunde man läsa en intressant artikel av en universitetsadjunkten Anders Heden om olika lärstilar. Håller med honom att det är viktigt att veta vilken lärstil man har för att få en effektiv inlärning. Enligt Heden så finns det tre huvudtyper av lärstilar - den visuella (lär sig genom att se och läsa), den auditiva (lär sig genom att lyssna) och den kinestetiska (lär sig genom att göra).

Har gjort ett test på www.socrative.com (sök på SOC-449627) som man kan göra med sina egena elever. Kräver att man skaffar ett inlogg för att kunna testa på sina elever eller sina barn. Socrative är gratis....

I artikeln så finns det bra tips vad man kan göra för att stimulera sin inlärningsförmåga:

Lärstil: Visuellt
Lärstil: Auditivt
Lärstil: Kinestetiskt
·         Stryk under det viktiga med färgpennor
·         Skriv anteckningar i marginalen på texter
·         Rita symboler
·         Gör tankekartor
·         Rör dig när du läser
·         Läs högt för någon varje dag
·         Säg åt läraren att skriva upp det viktigaste
·         Rita av det du läst
·         Gör fantasibilder av det du läst
·         Be att få skriftliga instruktioner
·         Be läraren berätta om det viktigaste
·         Spela in och lyssna sedan
·         Be att få muntliga instruktioner
·         Tala och uttala dig i grupp
·         Träna aktivt lyssnande
·         Träna på att berätta historier
·         Intervjua
·         Ställa frågor och besvara dessa

·         Lär dig genom fysiska aktiviteter
·         Läraren eller någon annan visar dig
·         Spela rollspel
·         Ta isär och sätt samman saker
·         Bygg modeller
·         Gör experiment
·         Dramatisera och upplev
·         Gör utställningar
·         Gör videofilmer
·         Sök en personlig förklaring till varför du ska lära dig just detta
·         Gör nya, svåra saker roliga vid inlärning

Testade några av frågorna från barometern på halva 7D (halvklass i NO). Då var fördelning jämna mellan visuellt och auditivt. Ska testa att göra hela testet när vi har helklass nästa gång....Kan vara bra att presentera för kollegor som har 7D.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.