onsdag 3 oktober 2012

Hur förbereder man sig inför Kemi-provet nästa vecka?

Det märks att ambitionsnivån i klassen är hög och trots att vi inte ännu har haft första provet i matematik så har redan vissa börjat tänka på nästa prov.

Nästa vecka (den 11 oktober) har klassen prov i kemi. Vi ska försöka att mäta två förmågor vid detta tillfälle:
-förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning (gör vi mha frågor till en tidningsartikel)
- förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier (gör vi mha ett skriftligt prov på mål A till D)

Tidningsartikeln kommer att vara en artikel från Barometern. Det är väl svårt att säga hur man förbereder sig inför detta. Läs artiklar och fundera över innehållet.

Eleverna har fått en Onenote fil i början av terminen av mig. Den innehåller allt material som de behöver till det skriftliga provet. Om man förkortar ner målen A till D så är dessa:

- Brännaren, farosymboler, regler (Mål A)
- Separationsmetoder (mål B)
- Utrustning i en NO-sal, Mikroskopet (mål C)
- Laborationsrapporter (mål D)

I Onenotefilen så finns det en flik som heter Arbetsuppgifter. Dessa är mycket bra om man övar på. När man sitter hemma och övar så är det en fördel om man har funderat kring hur man lär sig. I inlägget den 1 oktober så finns en tabell med lite tips på hur man kan öva om man tex lär sig genom att höra.

Det skriftliga provet består av 12 frågor. Av dessa så vill jag att Ni väljer ut 6 st att besvara. Man kommer inte att kunna hoppa över något av målen A till D helt, men om man är starkare på något mål så har man chans att visa detta. Det är gott om tid till provet (kl 13-15) och en frukt, nötter etc kan vara bra att ha med sig. Snabba kolhydrater(läsk etc)  kanske i alla ära, men risken är att blodsockret sjunker snabbt och det blir ännu lägre än innan ni intog läsken.

Hur kommer provet att bedömas?

Jag sätter inte ut poäng på varje uppgift, utan bedömer provet som helhet tillsammans med tidningsartikeln. Det finns ett antal värdeord som ger mig som lärare riktlinjer kring hur jag ska bedöma era svar. För att få mellanbetyget D tex så måste hela E vara uppfyllt och större delar av kriterierna för C. Här nedan är ett exempel på värdeord:Betyget E
Betyget C
Betyget A·    Enkla motiveringar
·    Grundläggande kunskaper
·    Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang
·      I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

·      Utvecklade motiveringar
·      Goda kunskaper
·     Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
·      I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

·      Välutvecklade motiveringar
·      Mycket goda kunskaper
·      Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda  resonemang
·      I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.