tisdag 16 oktober 2012

Att få eleverna att reflektera kring kvaliteten i sitt arbete

Snart har halva terminen gått och eleverna har hunnit genomföra flera prov. I år har jag en undervisningsgrupp i år 8 och en i år 7 i bike. Det är intressant att se hur eleverna utvecklas och börjar att resonera och argumentera. I år 7 är det svårt att få eleverna att förstå vad som menas med ett utvecklat resonemang och alla värdeord som utmärker de högre betygskriterierna.

Om man jämför resultaten på det senaste området i år 7 (NO-körkortet) med år 8 (Människokroppen) på förmågan "att använda begrepp, modeller och teorier" dvs om man bara tittar på resultatet från det skriftliga provet så blir resultatet:

År 7: Väldigt många skrev E på provet. 


År 8: Jämfört med år 7 så har andelen högre betyg ökat.


Givetvis så kan man inte jämföra två helt olika klasser rakt av. Men den nuvarande sjuan känns ganska lik den nuvarande åttan. Något som jag tror spelar in är att eleverna i år 8 har känt mig en längre tid än år 7 och därför vet hur mycket omfattande svar de måste ge för att nå de högre betygen. Det känns som om vi lärare lägger ner stor del av vår tid i att formulera mål och dokument som kanske inte är anpassade till mottagaren. Därför har vi bikelärare tagit fram en dokument "6 exempel på hur elevernas svar bedöms enligt Lgr 11". https://docs.google.com/a/skola.morbylanga.se/file/d/0B3FweUp5403fOUZ3TDVjOWE3YnM/edit Till år 7:s föräldrar har jag mailat hem detta dokument. Men här kommer ett exempel från detta dokument:Till avsnittet NO-körkortet del 1 (kemi år 7) ställdes följande fråga nedan till mål A: Hur man hanterar kemikalier, brännare, farosymboler, regler för en NO-sal.

Fråga nr 3 Vad bör man tänka på när man handskas med brännaren?

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A

”Man ska vara försiktig och aldrig luta sig över en brännare. Man ska stänga av gasen när man inte använder brännaren”.
”Man ska vara försiktig, för att brännaren kan vara varm och man ska aldrig luta sig över brännaren pga håret är lättantändligt.  Gasol består av en blandning av gaserna propan och butan. Dessa kan antändas lätt”
”Man ska vara försiktig pga risk för brännskador när man tar på metalldelarna för att metall leder värme, håret är lättantändligt pga att det är mera syre tillgängligt. Risk för att brännaren läcker gas och denna kan antändas av en annan laborant en bit bort för att gasen är tyngre än luft”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.