fredag 19 december 2014

Röda tråden i SO och NO

Någonstans så måste man börja för att få till ett samarbete över ämnesgränserna. I tankekartorna nedan så har jag utgått ifrån det centrala innehållet i kemi, biologi, teknik, fysik, geografi, samhällskunskap, historia och religion för år 9. Har inte använt mig av den exakta formuleringen som finns i kursplanen. Detta för att formuleringarna av rent praktiska skäl aldrig skulle kunna rymmas i en tankekarta. Givetvis så har jag ännu inne fått in hela det centrala innehållet. Men det är en start.

Nästa steg måste bli att se till så att man täcker in hela det centrala innehållet och gör en tidslinje för när man läser vad. Tror mycket mera på detta än att bryta för Temadagar. Tror inte att man som lärare orkar med att planera Temadagar mer än en handfull dagar under ett läsår.

För röd tråd i år 7:

Varför ser världen ut som den gör? on MindMup

För röd tråd i år 8:
Varför är DU den du är? on MindMup

För röd tråd i år 9:
Miljö on MindMup

Straff och etik on MindMup

Livet efter skolan on MindMup

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.