fredag 27 maj 2016

Oktober förra året var det torraste året på 90 år!

Idag hade vi besök av Håkan Lagersson och Micke Ingard på kommunen som jobbar med att hitta nya vattenkällor.

Öland -jämfört med andra kommuner
Medelnederbörden är på 450 mm. Öland är Sveriges torraste landskap. Enda landskapet där man tex kan odla bruna bönor pga att klimatet är så tillåtande. Mörbylånga har sämre förutsättningar för att hämta vatten än Borgholm kommun. Borgholm har flera resurser än oss. 70% av Mörbylångas vatten kommer ifrån Tveta. Nu ligger vattennivån ca 4 m under det normala. Nivån nu är lägre än efter en sommar och snart ska förbrukningen fördubblas. 

7 av ca 25 elever har enskilda brunnar. Då är det lättare att se att vattennivån sjunker. Den största besparingen kan man göra på den personliga hygienen. Om alla kan spara 5 minuter duschning per dag så sparar vi in kostanden på bilarna som körs varje månad. 1 min duschning motsvarar 12 liter vatten.

De senaste 20 åren har vi haft en rätt ok nederbörd. Om det hade varit som på 1850-talet när det kom mycket lite vatten så hade det varit en enorm katastrof.

Olika vattentäkter i kommunen 
När bönderna vattnar med vatten från sina bevattningsdammar så påverkar det inte kommunens dricksvatten. Strandskogen och Gårdby (reservvattentäckt) är andra vattentäkter. Gårdby hittades av Linne. Resmo. Triberga är frikopplat till Östra sidan. Denna vattentäkten är inte läget så dåligt. Men denna delen av vattentäkten är inte ihopkopplad med Tveta-strandskogen. Gårdby. Det kostar ca 40 miljoner att koppla ihop kommunens vattentäkter.


Frågor som eleverna ställde till Håkan och Micke
1. Varför gjorde inte kommunen ngt för två år sedan? Eleverna undrar varför kommunen inte gjorde ngt för två år sedan när det fanns indikatorer redan då.  Allting handlar om Politik och pengar. Man vinner inte val på att gräva ner rör och domedags budskap.

För 6 år sedan så var det problem med översvämningar i Färjestaden. SMHI förutspår att vi kommer att få mera regn i framtiden, men det kommer att komma ojämnt och det mesta kommer att rinna av och inte tas upp pga uppdikningar på 1800-talet som gjordes för att skapa mera odlingsmark. Detta bekostades av staten. Rätten att dika ut som man en gång fått skulle behöva upphävas och små uppdämningar skulle kunna motverka avrinningen.

2. Varför sänker inte kommunen trycket på vattnet? Om kommunen sänkte trycket så skulle abonnenter får svårt att köra diskmaskin tex och kommunen blir ersättningsskyldig.

3. Vad händer om inte Kalmar kan erbjuda oss vatten?

Avsaltningsverk? Man vill ha vatten som är ganska kallt, annars blir det bakterietillväxt. Vi måste gå ner till halva sundet för att komma ner till så kallt vatten som krävs för att inte få en bakterietillväxt. Vi skulle behöva borra oss ner genom berggrunden för att hitta kallt vatten. Men då undrar man om inte uranskiffer är farligt? Det gäller att hitta en spricka. Borgholm ska bygga ett verk som motsvarar 3 gånger den mängden som körs med bilar just nu.

4. Vad mera är på G? Ölandsbron digitala skyltar kommer att varna för vattenbristen….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.