torsdag 25 september 2014

Tips och Info kring 8Ds prov på kroppen

Provet består av två delar; frågor till mål B (som handlar om Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterie) och frågor till mål C ( som handlar om Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.).

Det finns 6 frågor till mål B. Vi vill att du väljer ut 3 av dessa frågor och svarar på.
Till del C finns det också 6 frågor. Även här vill vi att du väljer ut 3 frågor och besvarar. Du ska alltså svara på hälften av frågorna. Arbetsområdet är mycket omfattande och det är orimligt att du som elev ska kunna alla detaljer på allting. Utan du erbjuds ett sätt att visa på djup i dina kunskaper istället. Du har även möjligheten att byta ut en av våra frågor mot en egen fråga. Om du har fördjupat dig i något speciellt. Glöm inte att skriva upp vilken frågan och inte bara svaret.

En fråga på del C  består av många delfrågor och räknas därför som tre frågor. Denna frågan har 1X2 alternativ att välja emellan och är till för dig som nöjer dig med E. Välj inte denna frågan om du satsar på ett högre betyg. Eftersom att det är 1X2-fråga så kan du inte visa på högre kvaliteter i dina kunskaper. Tycker du att det är svårt att välja ut frågor på provet, så be läraren välja ut frågor till dig utifrån vilket betyg du satsar på.

Vill du se hur läraren bedömer så släng ett öga på gamla provuppgifter och riktiga elevlösningar (hittar du HÄR). Du ser då vad som krävs för ett A osv....

Hur övar du då? Beror helt på hur du lär dig.....

  • Gör egna anteckningar. Ta fram genomgångarna (mot mål B  mot mål C och gör en egen tankekarta. Instuderingsfrågorna ligger i genomgångarna. 
  • Kolla på färdiga tankekartor (mot mål B och mål C)
  • Ta ett Quizz och lär dig genom att se de rätta svaren. (Mot mål B:  Mot mål C:)
  • Be ngn förhöra dig på instuderingsfrågorna. 
Tänk på att ni INTE behöver kunna allt, utan väljer frågor på provet som passar er. Vi vill hellre se ett djup på era kunskaper än att ni kan lite om mycket:) 

Provet är vecka 43!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.