onsdag 23 oktober 2013

Högre måluppfyllelse i år 8??!!!

Varje gång eleverna delar ett dokument i driven med mig eller att de skriver ett prov så är jag lika förväntansfull som eleverna. När jag väl sätter igång och bedömer så blir det som att läsa en deckare. Jag kan inte sluta. Har jag väl börjat att bedöma ett prov så vill jag gärna fullfölja det.

Först brukar jag skuggläsa igenom alla prov och göra en snabbindelning av hur jag tycker att det har gått överlag. Sedan rättar jag en elevs hela prov och fyller i en matris hur många uppgifter som eleven har svarat på A, C eller E-nivå. I matrisen fyller jag sedan på med hur eleven behärskar de andra förmågorna. Proven mäter mest begrepp och modeller. På detta sätt så ser jag att vi har arbetat med alla tre förmågorna som finns i både kemi och biologi. Man skulle kunna scanna in matriserna och länka dessa till elevernas omdöme. Kanske ngt att testa i höst?

Eleverna är inte alltid jämnstarka på alla tre förmågorna. Skolverket säger att eleven måste uppfylla ALLA kriterier för ett betyg. Därför får eleverna feedback via driven om hur de ska förbättra sina arbeten och lab.rapporter för att bli så jämnstarka som möjligt. Tex om de på provet (förmågan använda begrepp& modeller) prestera ett C, men på lab.rapproter (förmågan kopplad till systematiska undersökningar) och arbetet (förmågan kopplad till granska information och ta ställning) inte presterade C så får de komplettera. Jag tror att det är EFTER eleven har fått feedback på prov/arbeten/lab.rapporter som en stor del av inlärningsprocessen startar. Har märkt att eleverna blev mera motiverade när de EFTER de hade gjort snabbquizzen inför provet fick en omedelbar respons.

Hur gick det då för eleverna som grupp (jämfört med tex i våras)? Det var färre elever som inte klarade E-nivån. Förra året var det ca 3-4 elever som inte nådde upp till E på första försöket. Detta syns inte i statistiken nedan. Där har jag jämfört med vårterminens betyg i år 7 (då hade eleverna kompletterat det skriftliga provet). Betydligt flera elever har presterat C, än i år 7. Andelen elever som presterar på E-nivå är ungefär detsamma. Om man tittar på individnivå så är det ca 3 elever som har sänkt sig. Då är det på alla tre förmågorna som har vägts in, inte bara provet. Kanske var kroppen ett område som de hade extra svårt för? Kanske har eleven inte hittat sin inlärningsstil? Hur mycket tid hade hen lagt ner på arbetet/lab.rapproterna/provet? Många frågor som jag inte har något svar på.

Brukar meddela eleverna deras resultat via Facebook som enskilda meddelanden. Så kommer jag att göra innan veckan är över. Formellt sett så går vi över till att läsa kemi efter höstlovet. Både eleverna och jag tycker att det är skönt att inte ha några rester efter sig. Därför hoppas jag att de kompletterar lab.rapproterna och arbetena under lovet.

Statistik för 8D

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.